ఒక స్పష్టమైన detachedness కనబడుతోంది (ఈ వారం కవి)

– నారాయణస్వామి వెంకటయోగి
(Courtesy: వాకిలి- ఫిబ్రవరి 2013)

‘ఈ వారం కవి’ నారాయణస్వామి వెంకటయోగి ….తెలుగు కవిత్వంలో మూడు దశాబ్దాల కదలికలకు ప్రత్యక్ష సాక్షి. కల్లోల దశాబ్దం నించి సంక్లిష్ట దశాబ్దం దాకా, సంక్లిష్ట దశాబ్దం నించి ప్రపంచీకరణ అనంతర దశాబ్దం దాకా అనుభవాల్నీ, జ్నాపకాల్నీ తన అక్షరాల సందుకలో పొందు పరచిన కవి. మంచి చదువరి. లోతయిన బుద్ధి జీవి. Continue reading

Advertisements

నా చేతులు విరిగినా బాగుండు

“యిది యెప్పటికీ యింతేనా”
ముఖమ్మీద ముడుతలని తడుముకున్నది
కొయ్య –
”ఈ కలలిట్లా పానం లేకుండా వేళ్లాడవల్సిందేనా”

“రాజద్రోహులక్కూడా కలలుంటాయా?”
లెక్కలేనన్ని సార్ల తర్వాత,
మరో సారి కొత్తగా ఆశ్చర్యపోయింది
నిర్ల్యక్ష్యంగా ఊగుతూ
తాడు –
Continue reading

కలుద్దామని ……

యెవరినైనా తెలిసిన వాళ్ళని అర్జెంటు గా కలవాలి – అన్నీ కూలిపోయిన మైలు రాళ్ళే! ఎక్కడని పత్తా చెప్పను – ఎవరైనా వస్తారేమో నని ఎదిరిచూపు – మాటలు లేక నోరెండుక పోతోంది – నోటి నిండా గాజుపెంకులు – వేచి చూసే క్షణాలు – యెవరినైనా హఠాత్తుగ పలకరించాలని దేవులాట Continue reading

Advertisements

యెదురెదురుగా యెడంగా …

– నారాయణస్వామి వెంకటయోగి

యెదురెదురుగా
గంటలతరబడి కూర్చుని
వొక్క ముచ్చటా చెప్పుకోము.

రాత్రంతా గాఢమైన బిగికౌగిలిలో వుండిపోయి
చెవుల్లో ఒక్క వేడి నిట్టూర్పూ పంచుకోము. Continue reading

Advertisements

యెక్కడైనా వున్నామా ?

యెప్పటికీ తెలవారని రాత్రి చివరి అంచు మీద నిలబడి గుర్తుతెలియని ముఖాల కోసం వెదుక్కుంటున్నాం దట్టమైన చీకటి సన్నటి దుప్పట్లో మూతబడని కన్రెప్పల మీద రక్కుతున్న చల్లని పెదవుల ఆనవాళ్ళు తడుముకుంటున్నాం సైగలూ మాటలూ సంభాషణలూ దేహచాలనాలూ జ్ఞాపకాలై రేపులో గడ్డకట్టుకుపోతున్నాయి Continue reading

Advertisements

వొంటరిగా….

– నారాయణస్వామి వెంకటయోగి

నిద్రరాని,
మెలకువలేని
దినాలలో కాళ్ళీడుస్తున్న క్షణాలు.

నడువరాని అడవుల మంచు కోతలు,
జడలు గట్టిన సముద్ర కెరటాలు,
Continue reading

Advertisements

ఈ పారన్నా వొస్తందంటవ

– నారాయణస్వామి వెంకటయోగి

మొగులు మీద
ఎండిపోయిన బట్ట పేల్కల్లెక్క
మబ్బులు.

ఎన్నొద్దుల ఎదిరిసూపు?
వచ్చినట్టే వచ్చి మత్పరిస్తది!
Continue reading

Advertisements