సందుక పుస్తక ఆవిష్కరణ !

Sanduka Inaguration picture

(కుడి నుండి ఎడమకు) జూలూరి గౌరీ శంకర్ ,  నారాయణ స్వామి,  దేవిప్రియ, వరవర రావు (పుస్తకం ఆవిష్కరిస్తూ), శివా రెడ్డి.

మిగిలిన పుస్తకావిష్కరణ (07 ఆగష్టు 2006) చిత్రాలు చూడడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

సందుక ముఖ చిత్రం

sanduka coverpage

sanduka backpage

    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s